Konto

Inköpskostnader

Hund 10 000 kr

Höftröntgen 1000 kr görs vid 1 års ålder.

DC 40 halsband 2700 kr

Garmin Astro handenhet, om det behövs en extra till hundförare i Vreta.

Övrig utrustning 1500 kr, reflexer, koppel, eftersökkoppel, hundbur

Driftskostnader 

Försäkring 2900 kr/år

Mat 3600 kr/år

Veterinär och vaccin 500 kr/år

Övrigt, veterinär ? kr/år

Exakta kostnader kommer att redovisas här och räkningar kommer löpande att skickas till jaktjagen.

Kostnader tom juni 2012:

Ämne Pris Pris/Andel
Försäkring liv 487 122
Försäkring vet 2464 616
Vet besök 885 221
Medicin 118 30
Hundmat 437 109
Halsband, koppel 137 34
Fästinghalsband 259 65
Vaccinering 400 100
Mat 309 77
Avmaskning 85 21
Mat 309 77
Mat 322 81
Astro DC 40 2695 674
TOTALt 8907 2227
     
     
Vreta 50% 4454  
Skinnarbo 25% 2227  
Anders&Anna 25% 2227  
Totalt 8907  
     
     
Skinnarbo 6 andelar 371  

 

Kostnader tom juli 2012:

Ämne Pris Pris/Andel
Operation tunntarm 24038  
Försäkringen ersätter -17722  
Kvarstår att betala 6316  
     
Operation tunntarm 6316 1579
Veterinär Sala Akutbesök 29 juni 1608 402
Hundmat juni/juli 650 163
    0
TOTALt 8574 2144
     
     
Vreta 50% 4287  
Skinnarbo 25% 2144  
Anders&Anna 25% 2144  
Totalt 8574  
     
     
Skinnarbo 6 andelar 357  

 

Kostnader tom 13 november 2012

Återbetalning från försäkring -2112
Mat/ben 1100
Medicin 214
Medicin 432
Medicin 460
Medicin 254
Veterinär 585
Veterinär 1632
Summa 2565
   
Andel Vreta 1283
Andel Skinnarbo 641
Andel Lindeberg 641
Summa 2565

 

Kostnader tom 1 februari 2013

Ämne Pris Pris/Andel
Försäkring 2013 2660 665
Hundbur 500 125
Kastrering 3000 750
Halsband 50 13
Mat 1580 395
    0
    0
    0
TOTALt 7790 1948
     
     
Vreta 50% 3895  
Skinnarbo 25% 1948  
Anders&Anna 25% 1948  
Totalt 7790  
     
     
Skinnarbo 6 andelar 325  

 

Kostnader tom 22 juni 2013

Ämne Pris Pris/Andel
Fästinghalsband 279 70
Höftledscertifikat 220 55
Höftröntgen plus Vaccin 1300 325
Spårutrustning & reflexer 594 149
Veterinärundersökning akut 2618 655
Mat 966 242
Wachtelträning kurs 300 75
    0
TOTALt 6277 1569
     
     
Vreta 50% 3139  
Skinnarbo 25% 1569  
Anders&Anna 25% 1569  
Totalt 6277  
     
     
Skinnarbo 6 andelar 262  

 Kostnader tom 13 oktober 2013

Ämne Pris
Mat 722
Veterinär 465
Medicin 240
Vildsvin 4 gånger  
   
   
   
   
TOTALt 1427
Vildsvin 4 gånger för Vretalaget 2100
   
Vreta 50% 714+2100=2814
Skinnarbo 25% 357
Anders&Anna 25% 357
Totalt 1427
   
   
Skinnarbo 6 andelar 59

 

Kostnader tom 10 februari 2014

Ämne Pris Pris/Andel
Mat 657 164
Försäkring 2797 699
    0
TOTALt 3454 864
     
Vreta 50% 1727  
Skinnarbo 25% 864  
Anders&Anna 25% 864  
Totalt 3454  
     
     
Skinnarbo 6 andelar 144  

 

Kostnader tom 4 februari 2015

 

Ämne Pris
Mat 3161
Försäkring 3192
Antenn pejl 425
   
Totalt 6778
   
Vreta 50% 3389
Skinnarbo 25% 1695
Anders&Anna 25% 1695
Totalt 6778
   
   
Skinnarbo 6 andelar 282

 

 

 

Kostnader tom 3 februari 2016

Ämne Pris
Mat 3460
Försäkring 3298
Fästinghalsband 2 st 548
   
Totalt 7306
   
Vreta 50% 3653
Skinnarbo 25% 1827
Anders&Anna 25% 1827
Totalt 7306
   
   
Skinnarbo 6 andelar 304

 

 

Kostnader tom 2 april 2016

 

Ämne Pris Pris/Andel
Mat 829 207
Vet kostnader 2695 674
Fästinghalsband 2 st 538 135
    0
Totalt 4062 1016
     
Vreta 50% 2031  
Skinnarbo 25% 1016  
Anders&Anna 25% 1016  
Totalt 4062  
     
     
Skinnarbo 6 andelar 169  

 

Kostnader tom 6 februari 2017

Ämne Pris Pris/Andel
Mat & övr 3383 846
Wehuntabonnemang 995 249
Försäkring 3059 765
    0
Totalt 7437 1859
     
Vreta 50% 3719  
Skinnarbo 25% 1859  
Anders&Anna 25% 1859  
Totalt 7437  
     
     
Skinnarbo 6 andelar 310  

 

 

 

Totalkostnaderhittills: 73223 kr

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)